Wij staan voor u klaar

Gaat er wat fout of bent u niet tevreden? Vertel het ons. We zoeken samen naar een oplossing. Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht. Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een geldig telefoonnummer in.

Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden en gemaild naar support@pangenix.nl, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. Voor zover het betreft de ontvangen testkit geldt dat klachten daarover onmiddellijk dienen te worden gemeld en in ieder geval voorafgaand aan de ingebruikname van de testkit. Bij PanGenix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Wij verwijzen daarvoor naar de klachtenfunctionaris van PanGenix. Deze is te bereiken op 06-22921649 en via de e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl. De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk te werk.

Zie ook ec.europa.eu/consumers/odr