Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring (“Privacyverklaring”) van PanGenix1 (“PanGenix1”, “wij”, “ons”). Hierin leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en waarom. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Bedrijfsgegevens PanGenix1

PanGenix1 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

PanGenix1 is een zorgapotheek en is gevestigd op het adres: Van Swindensingel 42, 3112 RJ Schiedam en heeft als nummer bij de Kamer van Koophandel 92604528.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

PanGenix1 hecht veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (“(U)AVG”)

2. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door ons op ieder moment worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring is steeds op deze website (www.PanGenix.com) te vinden. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en waarom

PanGenix1 biedt een speekseltest aan waarmee wordt onderzocht wat de uitwerking is van medicijnen op het specifieke DNA van een persoon (ook wel een farmacogenetische test). Voor meer informatie over de specifieke werking van de farmacogenetische test verwijzen wij u naar deze pagina.

PanGenix1 verwerkt verschillende persoonsgegevens van verschillende betrokkenen. Dit betreft persoonsgegevens van:

 • Gebruikers: Natuurlijke personen die de speekseltest afnemen;
 • Zorgverleners: Artsen of andere zorgaanbieders, die bijvoorbeeld een gebruiker doorverwijzen;
 • Contactpersonen van leveranciers en andere samenwerkingspartners: hieronder valt bijvoorbeeld het medisch partnerlaboratorium waar PanGenix1 mee samenwerkt.
 • Websitebezoekers: bezoekers van www.pangenix.com.
 • Overige.

3.1 Gebruikers

De zorgverlener stuurt de gebruiker door naar PanGenix1 voor het uitvoeren van de speekseltest. Dit heeft tot gevolg dat PanGenix1 rechtstreeks betrokken wordt bij het uitvoeren van de behandelovereenkomst met de gebruiker. Om een speekseltest aan te vragen verstrekt de zorgverlener een aantal persoonsgegevens aan PanGenix1. Daarnaast verzamelt PanGenix1 zelf persoonsgegevens bij de gebruiker. De zorgverlener verstrekt de volgende persoonsgegevens aan PanGenix1 bij de aanvraag van de speekseltest:

 1. NAW-gegevens;
 2. Geboortedatum
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Gegevens over uw medische situatie en/of gebruik van medicatie, zoals het geneesmiddel, de dosering, het effect en de bijwerkingen;
 6. Geslacht; en
 7. Burgerservicenummer.

De persoonsgegevens onder a en b verwerkt PanGenix1 voor het toesturen van de speekselkit. Dit doen wij op grond van de uitvoering van een overeenkomst met u (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

De persoonsgegevens onder c en d, samen met accountgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, worden verwerkt voor het aanmaken van een account op de website van PanGenix1. Via dit account dient de speekseltest te worden geregistreerd en kunnen de testresultaten worden opgehaald. Dit doet PanGenix1 op grond van de uitvoering van een overeenkomst met u (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

De persoonsgegevens onder a, c en d worden ook verwerkt om serviceberichten over onze dienstverlening te sturen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u of een gerechtvaardigd belang van u en PanGenix1 om de dienst te kunnen leveren respectievelijk ontvangen.

De persoonsgegevens onder e en f, samen met een unieke buiscode en controlecode, uw genetische gegevens en gegevens over uw gezondheid (zoals uw voeding en het gebruik van alcohol en tabak) worden verwerkt voor het uitvoeren van de analyse van de speekseltest. Dit doen wij grond van de uitvoering van een overeenkomst met u (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Op verzoek van de zorgverlener licht PanGenix1 bovendien de testuitslag aan u toe in een consult. Hiervoor verwerkt PanGenix1 de persoonsgegevens onder a t/m f in combinatie met uw testuitslagen. Dit doen wij op grond van de uitvoering van de overeenkomst met u (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Uw bsn (g) wordt gebruikt voor de (financiële) administratie van en de facturatie door het medisch partnerlaboratorium die uw speekseltest uitvoert. De daadwerkelijke afhandeling van uw betaling is uitbesteed aan Infomedics. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van een wettelijke verplichting om uw bsn te verwerken (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Voor uw bijzondere persoonsgegevens geldt dat deze niet mogen worden verwerkt, tenzij PanGenix1 zich op een uitzondering kan beroepen. Voor genetische gegevens geldt dat deze verwerkt mogen worden omdat dit een verwerking is met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 9 lid 2 onder g AVG jo. Artikel 28 Uitvoeringswet AVG) en noodzakelijk is voor het uitvoeren van de speekseltest. De verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid is noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 9 lid 2 sub h AVG jo. artikel 30 lid 3 sub a UAVG).

3.2 Zorgverleners 

Van zorgverleners verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam zorgverlener;
 2. Naam huisartsenpraktijk of apotheek;
 3. E-mailadres
 4. AGB code ; en
 5. Telefoonnummer

De persoonsgegevens van zorgverleners worden verwerkt om een aanvraag voor een speekseltest af te handelen. Bovendien worden deze persoonsgegevens gebruikt om de resultaten van de speekseltest aan de zorgverlener te verstrekken en om contact te hebben met de zorgverlener.

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van PanGenix1 en van de betreffende gebruiker (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat PanGenix1 in staat is om adequaat te communiceren met de zorgverlener voor het uitvoeren van de speekseltest, het verstrekken van de testuitslagen en de administratie daaromtrent.

3.3 Leveranciers en andere samenwerkingspartners

Van contactpersonen van leveranciers en andere samenwerkingspartners verwerken wij:

 1. Naam;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer; en
 4. Functie en werkgever.

Deze persoonsgegevens verwerken wij om de overeenkomst met de leverancier dan wel de samenwerkingspartner uit te voeren. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk de dagelijkse bedrijfsvoering van PanGenix1 (artikel 6 lid 1 sub f AVG).   

3.4 Websitebezoekers

Van websitebezoekers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. E-mailadres
 2. Informatie die u verstrekt in de berichten die u ons via de website stuurt;
 3. IP-adres;

De persoonsgegevens genoemd onder a en b worden verwerkt wanneer u ons via de knop ‘stuur ons een bericht’ op de website een bericht stuurt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bericht te kunnen ontvangen en te beantwoorden. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG), namelijk ons belang om op vragen en opmerkingen van websitebezoekers te kunnen reageren.

De persoonsgegevens van website bezoekers onder c worden verwerkt met het doel om de beveiliging van onze website te waarborgen en illegaal gedrag te detecteren, zoals pogingen tot inbraak of misbruik. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om het websitegebruik te analyseren en onze diensten te verbeteren. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is zowel het gerechtvaardigd belang als de wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c en sub f AVG). Dit gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid en de goede werking van onze website, en de wettelijke verplichting betreft het naleven van relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming en cyberveiligheid.

Daarnaast gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken op onze website. Meer informatie daarover treft u hierna in paragraaf 11.

3.5 Overige

PanGenix1 kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen:

 • Om wet- of regelgeving uit te voeren, op basis van een wettelijke verplichting, of een gerechtvaardigd belang van PanGenix1 om aan de wet te kunnen voldoen;
 • In het kader van een faillissement, reorganisatie, fusie of overname, op grond van een gerechtvaardigd belang is van PanGenix1 alsmede de gebruikers om bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit te garanderen;
 • Voor fraude bestrijding of preventie, op grond van een gerechtvaardigd belang van PanGenix1.

4. Toestemming intrekken

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op uw (uitdrukkelijke) toestemming is gebaseerd dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u aangeeft dat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. U kunt ook een brief sturen naar het adres genoemd onder ‘Bedrijfsgegevens’. Als laatste is het ook mogelijk om uw toestemming via de website van PanGenix1 in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

5. Verstrekking aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij:

 1. Uw zorgverlener de speekseltest heeft aangevraagd. In dat geval worden de resultaten altijd automatisch met zowel u, via uw account, als uw zorgverlener gedeeld;
 2. U ons daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld om de persoonsgegevens te delen met de door u aangewezen zorgverleners;
 3. Dit noodzakelijk is om onze dienst te leveren, zoals met onze toeleveranciers; 
 4. Voor de afhandeling van de declaratie en de financiële administratie van het medisch partnerlaboratorium delen wij uw persoonsgegevens, waaronder het bsn, met Mozand Laboratorium en Infomedics;
 5. Als er sprake is van een wettelijke verplichting; of
 6. Als wij vermoeden dat er sprake is van een schending van rechten van ons of van derden. In dit geval kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. 

In geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfsactiva. Als PanGenix1 te maken krijgt met een faillissement, een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen onze activa, waaronder persoonsgegevens, worden verkocht en overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie.

6. Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Alle persoonsgegevens, waaronder dus het biologisch materiaal, ruwe DNA-gegevens, DNA-analyses en DNA-rapporten worden opgeslagen en (verder) verwerkt in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). Wij geven in principe geen persoonsgegevens door naar een land buiten de EER. Als een dergelijke situatie zich desondanks voordoet en uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat een lager beschermingsniveau biedt aan uw persoonsgegevens dan de landen binnen de EER, dan zullen er door ons passende waarborgen worden getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zoals het sluiten van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract met de ontvanger van de persoonsgegevens. In dat geval kunt u ons verzoeken om een afschrift van de passende waarborgen die wij hebben verstrekt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, onder meer passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. PanGenix1 voldoet hierbij aan de NEN7510 en de ISO27002 normen.

8. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij de gegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn.

Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • De biomedische gegevens c.q. testmonsters worden bewaard tot en met de afronding van de test. Na afronding van de test worden de onderzochte test-monsters binnen 90 dagen na de kwaliteitscontrole door het laboratorium vernietigd;
 • De testresultaten in uw account, alsmede de ruwe data (waaronder DNA-gegevens), blijven maximaal 20 jaar bewaard na het opleveren van de testresultaten.
 • Indien de gebruiker zijn account beëindigt of verwijdert of het account door ons wordt verwijderd, worden alle persoonsgegevens in het account, binnen 14 dagen verwijderd.
 • Uw account wordt na 5 jaar inactiviteit verwijderd; u ontvangt hier eerst bericht over via de mail.
 • Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.

Telkens wanneer bepaalde persoonsgegevens verplicht moeten worden ingevuld, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u ervoor kunt kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

9. Uw rechten en vragen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage (waaronder een kopie van uw persoonsgegevens), rectificatie en/of wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of om ons om overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verzoeken (dataportabiliteit).

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, zullen we altijd uw recht van bezwaar respecteren. Indien het om verwerking voor andere doeleinden gaat dan zullen we een nieuwe belangenafweging maken waarbij we zullen vaststellen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang.

U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar het postadres van PanGenix1 zoals vermeld onder paragraaf 1 hierboven (‘Bedrijfsgegevens’). 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen wij dat aan u melden. Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op een verzoek.

10. Onze sociale media profielen en websites van derden 

Onze website bevat social mediaknoppen naar onze social media profielen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites van derden en sociale media aanbieders omgaan met uw (persoons)gegevens. We adviseren u daarom de privacy- en cookiepolicies van deze websites en aanbieders te raadplegen indien u deze pagina’s en onze sociale media profielen wenst te bezoeken.

11. Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een cookiebanner.

Wij plaatsen altijd strikt noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Daarnaast maken wij gebruik van functionele cookies met een geringe privacy impact, deze kunt u uitschakelen via onze cookiebanner. Bovendien vragen wij uw toestemming voor het plaats van ‘prestatie en analyse cookies’ en ‘marketing cookies’. Zie onze cookiebanner voor meer informatie over de specifieke cookies en de derde partijen die deze cookies kunnen plaatsen (beschikbaar via het cookie-icoon linksonder op onze website).

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om via uw browser reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

12. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Wij helpen u graag als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring. U kunt dit doen door te mailen naar onderstaande contactgegevens. 

PanGenix1/PanGenix apotheek
Van Swindensingel 42, 3112 RJ Schiedam
Website: www.pangenix.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tevens heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u in een ander land woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit van dat land. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting de Geschillencommissie). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Stichting de Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T: 070-3105310
I: www.degeschillencommissie.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.