Kwaliteit

Speekselverzamelkit

Onze speekselverzamel kit is CE-gemarkeerd, wat betekent dat het voldoet aan alle wettelijke eisen die in Europa van toepassing zijn op dit product.

Analyse speekselmonster

PanGenix werkt nauw samen met een geavanceerd Europees laboratorium dat in het bezit is van een ISO 17025-certificering en daardoor voldoet aan de strikte kwaliteitscriteria voor precisie, nauwkeurigheid en validiteit die door officiële instanties zijn bepaald.

Bovendien benutten wij de meest recente technologie die beschikbaar is, namelijk de Global Diversity Array (GDA) met geoptimaliseerde farmacogenetica van Illumina, voor het analyseren van genetische gegevens. Op deze manier garanderen wij betrouwbare en kwalitatief hoogstaande farmacogenetische testresultaten voor onze klanten.

Farmacogenetisch rapport

De rapporten zijn samengesteld door Abomics, dat in het kader van de MDD (Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen) over de nodige vergunningen beschikt en zodoende voldoet aan alle Europese kwaliteitsnormen volgens deze richtlijn. De adviezen in het rapport, gegenereerd met behulp van de software van Abomics, baseren zich grotendeels op gepubliceerde expertopinies en wetenschappelijke artikelen over farmacogenetische aanbevelingen, zoals die van het Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) en de Dutch Pharmacogenetic Working Group (DPWG) en kunnen klinisch worden toegepast.

Expertadvies en consult

Het deskundige advies en de optionele consultaties worden verzorgd door een apotheker die gespecialiseerd is in farmacogenetica. De consulten vinden plaats in de Bilt.

Privacy is gegarandeerd

Unieke buiscode + controle code

De speekselverzamelkit is uitsluitend bestemd voor de persoon die het speekselmonster afneemt, omdat het buisje een code bevat die gekoppeld is aan zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit proces, pseudonimisering genoemd, waarborgt dat personen die in contact komen met uw speeksel (bijvoorbeeld laboratoriummedewerkers) uw identiteit niet kunnen achterhalen. De controlecode dient ter aanvullende beveiliging. Alleen geautoriseerd personeel van PanGenix heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw speeksel

Na voltooiing van de analyse zorgt het laboratorium ervoor dat uw speeksel, conform de standaardprocedure na 90 dagen wordt vernietigd.

Gerichte analyse

In het farmacogenetische rapport worden uitsluitend specifieke, grondig onderzochte DNA-variaties geanalyseerd die gerelateerd zijn aan de respons op geneesmiddelen.

Uw resultaten

Uw resultaten zijn vertrouwelijk en zullen zonder uw toestemming niet met uw werkgever of verzekeraar worden gedeeld. Via ons platform bepaalt u zelf met wie en voor welke duur u de resultaten wilt delen.

Opslag data

De farmacogenetische gegevens en ruwe data worden opgeslagen in een streng beveiligde en versleutelde cloud, conform de richtlijnen van de AVG. U kunt uw gegevens van onze server verwijderen wanneer u maar wilt. Wij respecteren en ondersteunen uw eigendom van gegevens volledig.


Zie voor meer info de privacyverklaring

Medicatie

Een PanGenix rapport omvat meer dan 70% van de voorgeschreven geneesmiddelen die routinematig worden gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan medische aandoeningen. Aangezien iemands genetica in de loop van de tijd niet verandert, kan PanGenix gedurende het hele leven worden geraadpleegd wanneer nieuwe medicijnen worden overwogen.

De geneesmiddelen waar een doseringsadvies voor beschikbaar is, zijn onder andere (maar niet beperkt) tot onderstaande aandoeningen en behandelingen:

 • Geestelijke gezondheidsproblemen (angst, depressie, ADHD, PTSS)
 • Neurologische aandoeningen (epilepsie, trillingen, spasmen)
 • Hartfalen
 • Verhoogd cholesterol
 • Hartritmestoornissen en preventie van beroertes
 • Maagdarmaandoeningen (zuurbranden, misselijkheid, inflammatoire darmziekten)
 • Urine-incontinentie
 • Immunotherapie
 • Kanker
 • Antivirale behandelingen, antischimmelmedicijnen en antibiotica
 • Orale anticonceptie en gynaecologie

Controleer de medicijnenlijst of uw medicijnen in ons rapport voorkomen.

Rapporten

Farmacogenetica rapport

De farmacogenetische test van PanGenix levert een gepersonaliseerd rapport op basis van uw genetisch profiel, waardoor voorspeld kan worden hoe u zult reageren op alle medicijnen die binnen de test vallen (meer dan 200 in totaal). Momenteel zijn de rapporten beschikbaar in het Engels, maar dit jaar wordt ook de Nederlandse versie gelanceerd. Er vinden jaarlijkse updates plaats van het PanGenix-rapport, waarbij nieuwe geneesmiddelen en de meest recente richtlijnen worden geïntegreerd.

Expert advies rapport (Pharmacist opinion letter):

Onze service omvat tevens een beoordeling van de medicatie van de patiënt door een apotheker met expertise in farmacogenetica. De apotheker verstrekt via ons platform een expertadvies, dat een samenvatting bevat van de voornaamste testresultaten en aanbevelingen voor mogelijke dosisaanpassingen of wijzigingen in uw medicatie.

Evidence-based richtlijnen

Een PanGenix farmacogenetisch rapport bevat geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door EMA en/of FDA. De aanbevelingen zijn evidence-based en afkomstig van onder andere CPIC (Clinical Pharmacogenetic Implementation Consortium), The Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB) en de Dutch Pharmacogenetic Working Group (DPWG).

Genen

Het genotyperingspaneel dat PanGenix toepast, omvat 28 genen en is ontworpen om een gevarieerde etnische populatie te ondersteunen, waarbij meerdere ras-specifieke allelen worden gebruikt.

Gen
Geteste allelen
ABCB1
3435T>C
ABCG2
c.421C>A
ALDH2
c.1510G>A
BCHE
A,K,F2,c.1574 A>T, F1
CACNA1S
c.3257G>A, c.520C>T
CYP1A2
"*1C (and *1L), *1F (and others)-739T>G (*1E (and others)), *1K 5347T>C, *6, *5, *7, *2, *3, *10, *16, *4, *8"
CYP2B6
*2, *3, *4 ,*5, *6, *7, *8, *, *9, *10, *11, *12, *13, *14, *15, *16, *17, *18, *19, *20, *21, *22, *23,* 24, *26, *27, *28, *31, *32, *34, *35, *36, *37, *38
CYP2C9
*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, -1766T>C (*8 promoter variant), *9, *10, *11, *12, *13, *15*16
CYP2C19
*2, *2B, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *17, *35
CYP2D6
"*2, *3, *4, *5, *6 xN, *7, *8, *9, *10, *11, *12, *14, *15, *17, *18, *19, *20, *21, *29, *31, *35*38, *40, *41, *42, *49, *56, *59, *114, 1662G>C, -1584C>G, 4155C>T (exon 9 conversion)"
CYP3A4
*1B, *2, *3*6 *11, *12, *13, *15A, *16, *17, *20, *22
CYP3A5
*1D, *3 (former *2) *3, *3 (former *4), *3 (former *5), *3K, *6, *7, *8, *9
CYP4F2
*3
DPYD
c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.1236G>A (hapB3), c.2846A>T, c.1129-5923C>G (hapB3), c.557A>G, c.1896T>C, c.1601G>A, c.1627A>G, c.2194G>A, c.85T>C, c.703C>T, c.2657G>A, c.2983G>T, c.1003G>T, c.1156G>T, c.62G>A
F2
20210G>A
F5
c.1601G>A (FV Leiden)
GRIK4
c.83-10039T>C
MTHFR*
c.1286A>C, c.665C>T
NUDT15
*3 (and *2)
SLCO1B1
*1B, *5 (and *15, *17)*15,
TPMT
*2, *3A, *3B *3C, *4
UGT1A1
*6, *80 (*28,*37)
VKORC1
*2 (−1639G>A,)
NAT2
*5, *6, *7, *14,
IFNL3
g.39738787C>T
CYP2C8
c.1196A>G , c.805A>T, c.416G>A
G6PD
A-, Asahi A, Kalyan-Kerala, Mediterranean, Canton, Orissa
CYP2C rs12777823
rs12777823

Ik heb de uitslagen en nu?

Wat is de volgende stap

pgx icon results min

ResultatenDe mogelijke uitslagen van een farmacogenetica-test

De resultaten van uw farmacogenetische test worden binnen 4 weken na ontvangst van uw DNA in het medisch laboratorium gepubliceerd in een online rapport. U heeft te allen tijde toegang tot uw resultaten. Bij het inloggen op het systeem kunt u ook uw toestemmingsformulier, de medicijnen waarover u informatie heeft verstrekt en een persoonlijk expertadvies brief opgesteld door een apotheker bekijken.

De resultaten van uw rapport kunnen samen met uw arts en apotheker worden gebruikt om uw medicamenteuze behandeling te optimaliseren. Verander of stop niet met medicijnen zonder overleg met uw arts.

Wat zijn de mogelijke uitslagen van een farmacogenetica-test?

95% van de patiënten in Nederland heeft ten minste één afwijking in het panel van genen

Om medicijnen te metaboliseren (verwerken) maakt uw lichaam gebruik van enzymen. Afhankelijk van uw genetica, kunnen sommige van uw enzymen bepaalde medicijnen sneller of langzamer verwerken dan de gemiddelde persoon, waardoor u anders op een medicijn reageert dan verwacht. Dit kan resulteren in bijwerkingen en/of een verminderde effectiviteit van het medicijn.

Als u een normale metaboliseerder bent voor één enzym dat medicijnen verwerkt, hoeft u geen actie te ondernemen met betrekking tot uw medicijnen.

Als uw enzymactiviteit echter te hoog of te laag is, kan in overleg met uw behandelend arts de dosering van het geneesmiddel aangepast worden.

Als er geen enzymactiviteit is en er dus geen omzetting plaatsvindt, kan er worden gekeken naar een ander medicijn dat beter bij u past.

Uw arts of apotheker kan u vertellen op welke van uw huidige of toekomstige medicijnen elke uitslag van invloed kan zijn.

Deze uitkomsten zijn mogelijk:

UitkomstEnzymactiviteitRisico op bijwerkingEffect geneesmiddelMogelijke dosisaanpassingen
Trage metaboliseerder (poor metaboliser) Het enzym is er niet of werkt heel langzaam. Zeer hoog Sterk verhoogde effectiviteit Dosering sterk verlagen
Intermediaire metaboliseerder (intermediate metaboliser) Het enzym werkt langzamer dan bij de meeste mensen. Hoog Verhoogde effectiviteit Dosering verlagen
Normale metaboliseerder (normal/extensive metaboliser) Het enzym is normaal. De meeste mensen hebben deze variant. Conform bijsluiter Conform bijsluiter Geen aanpassing
Ultrasnelle metaboliseerder (ultrarapid metaboliser) Het enzym werkt sneller dan bij de meeste mensen Laag Verminderde effectiviteit Dosering verhogen

 

Ik heb de uitslagen en nu?

PanGenix - uitslagen

De volgende stap: Deel uw resultaten met uw arts of apotheker

Zij kunnen deze informatie gebruiken bij:

 • Het aanpassen van de dosering van een geneesmiddel.
 • Het vermijden van geneesmiddelen die bijwerkingen kunnen veroorzaken.
 • Een alternatief geneesmiddel kiezen dat waarschijnlijk beter werkt.
 • Bepalen of het nodig is de werking van het geneesmiddel beter te controleren.

U kunt zowel een fysiek consult in De Bilt als een online consult bij onze apotheker boeken voor de interpretatie van uw resultaten

Krijg meer grip op uw medicatie

Ontdek de unieke reactie van uw lichaam en kies voor medicatie op maat. Check of u in aanmerking komt voor een vergoeding van deze test.

Doe de Quickscan