Wat zijn de voordelen en beperkingen van direct beschikbare farmacogeneticatesten voor consumenten?

Wat zijn direct-to-consumer farmacogenetica testen?

Direct-to-consumer (DTC) farmacogenetica testen zijn farmacogenetica-testen die direct door u als consument te bestellen zijn zonder tussenkomst van een arts. De DTC farmacogenetica test kunt u eenvoudig thuis afnemen. Het resultaat van de testafname, ook wel monster genaamd, wordt na de afname verstuurd en in een laboratorium geanalyseerd. Met behulp van de test is het mogelijk om variaties te vinden die reactie op bepaalde geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Deze testen geven inzicht over hoe het lichaam geneesmiddelen verwerkt en afbreekt. Hierdoor kunnen de testresultaten zorgverleners helpen om betere beslissingen te nemen over de keuze van medicatie en de daarbij behorende juiste doseringen (hoeveelheid medicatie).


Voordelen DTC farmacogenetica testen

“Farmacogenetische direct-to-consumer testen bieden verschillende voordelen die het medicatiebeheer en de algemene gezondheidsresultaten kunnen verbeteren. Het is ook belangrijk om de beperkingen en potentiële risico's van dit soort testen te begrijpen.”

Meer effect en minder bijwerkingen van geneesmiddelen

Een van de belangrijkste voordelen van een farmacogenetische test is dat het u kan helpen bijwerkingen van medicijnen te voorkomen. Door het vinden van genetische variaties die van invloed kunnen zijn op de manier waarop men medicijnen afbreekt, kunnen zorgverleners medicijnen kiezen die minder waarschijnlijk schadelijke bijwerkingen veroorzaken, of die beter gedoseerd kunnen worden. Hierdoor heeft u een grotere kans op een betere werking van het geneesmiddel en minder risico op bijwerkingen.

Minder kosten voor patiënten en zorgverleners

Op de lange termijn, doordat artsen behandelingen specifiek kunnen afstemmen op uw behoeften, zijn de behandelingen succesvoller. Dit betekent dat er minder kans is op bijwerkingen en dat er geen meerdere behandelingen/vervolgbehandelingen nodig zullen zijn.

Minder trial and error bij medicatiekeuze

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen worden vaak meerdere medicijnen uitgeprobeerd totdat er een werkt (ook wel trial and error genoemd). Dit is tijdrovend en kan tot onaangename bijwerkingen leiden. Een farmacogenetische test kan deze “trial-and-error” aanpak helpen te vermijden door informatie te verstrekken over uw genetische profiel en hoe u waarschijnlijk zal reageren op diverse medicijnen.

Meer gepersonaliseerde behandelingsplannen

Een farmacogenetica test geeft persoonlijke informatie over hoe het lichaam medicijnen verwerkt en afbreekt. Dit kan zorgverleners helpen om gepersonaliseerde behandelplannen op te stellen die zijn afgestemd op uw unieke genetische profiel.


Beperkingen van DTC farmacogenetica testen

Hoewel farmacogenetische direct-to-consumer testen verschillende voordelen bieden, zijn er ook beperkingen en potentiële risico's.

Er is nog geen advies beschikbaar voor alle beschikbare geneesmiddelen

Met de wetenschap van nu is er maar voor een aantal geneesmiddelen een advies beschikbaar. In het algemeen zijn er talrijke genetische variaties die van invloed zijn op de respons op medicijnen, en de lijst groeit voortdurend. In Nederland zijn er op dit moment voor >100 geneesmiddelen adviezen beschikbaar. Internationaal zijn dit er meer dan >200.
Bij PanGenix kijken wij naar > 200 geneesmiddelen en dragen wij zorg voor de laatste stand van de wetenschap. Wij werken de rapportages bij zodra er resultaten van nieuwe onderzoeken beschikbaar komen. De lijst van geneesmiddelen waar een advies voor beschikbaar is vindt u hier.

Resultaten van farmacogenetische testen worden ook beïnvloed door levensstijl en omgevingsfactoren

Hoewel genetische varianten belangrijke informatie kunnen verschaffen over hoe een persoon waarschijnlijk zal reageren op medicatie, zijn er vele andere factoren die de reactie op medicatie kunnen beïnvloeden, waaronder leeftijd, gewicht, het effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen (d.w.z. interacties tussen geneesmiddelen), de aanwezigheid van een leverziekte en andere gezondheidstoestanden. Een farmacogenetische test wordt gebruikt als onderdeel van een alomvattende aanpak van medicatiebeheer, in plaats van als een op zichzelf staand instrument.

In een consult bij de apotheker van PanGenix, wordt er naar al deze factoren gekeken.

Niet alle genetische varianten worden onderzocht

Er zijn honderden genen die betrokken zijn bij het metabolisme en de werkzaamheid van geneesmiddelen, en veel verschillende variaties binnen elk gen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop het lichaam op geneesmiddelen reageert. De nieuwste arrays van illumina die het lab van PanGenix gebruikt, analyseren mogelijk de grootse deel en de meeste voorkomende varianten. Enkel als een persoon drager is van een zeer zeldzaam variant kan deze niet altijd door de test wordt ontdekt.


Samenvattend

Farmacogenetica biedt de mogelijkheid om de reactie op medicatie te voorspellen en kan helpen bij het optimaliseren van de behandeling (medicatiekeuze en dosering). Deze tests kunnen daarmee waardevolle informatie opleveren. Het is daarbij wel belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken bij de basis voor medicatiekeuze en doseringsbeslissingen en daarbij samen met uw zorgverlener naar te kijken.

Krijg meer grip op uw medicatie

Ontdek de unieke reactie van uw lichaam en kies voor medicatie op maat. Check of u in aanmerking komt voor een vergoeding van deze test.

Doe de Quickscan