"De waarheid achter medicijnen”

Waarom ze niet altijd doen wat ze beloven

Een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw geneesmiddel op de markt wil brengen, voert eerst tests uit op een specifieke groep (proef)personen. De selectie van deelnemers vindt plaats aan de hand van een aantal criteria zoals leeftijd, geslacht, medische voorgeschiedenis, soort ziekte, stadium van de ziekte, laboratoriumresultaten en eerder gebruikte medicijnen.

Goedgekeurde en toegelaten geneesmiddelen zijn bedoeld voor bepaalde indicaties en doelgroepen.
Echter vaak zijn specifieke groepen, zoals kinderen, oudere patiënten en (zwangere) vrouwen, niet geselecteerd voor deelname aan klinische onderzoeken. Er worden momenteel inspanningen geleverd om de diversiteit in deze onderzoeken te vergroten. Veel van de geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn, zijn nooit klinisch getest bij een deel van de personen die ze uiteindelijk zullen gebruiken.

Hoe geneesmiddelen werken is afhankelijk van verschillende factoren

Verscheidene factoren kunnen de werkzaamheid van een medicijn beïnvloeden. Het is mogelijk dat een medicijn goed werkt voor iemand die u kent, maar voor uzelf helemaal niet effectief is. Aan de andere kant kan een vriend of familielid aangeven dat een bepaald medicijn ernstige bijwerkingen en problemen veroorzaakt, terwijl u daar geen last van heeft. Genetica speelt een cruciale rol bij de effectiviteit van geneesmiddelen. Ieder individu reageert anders op medicijnen vanwege het unieke persoonlijke DNA.

Heeft u verschillende medicijnen geprobeerd zonder succes? Dan is het mogelijk dat uw genen niet goed samengaan met de gebruikte medicijnen. Artsen doen hun uiterste best om hoogwaardige zorg te bieden op basis van kennis verkregen uit geneesmiddelenonderzoek en hun ervaring met wat voor anderen effectief is. Helaas was de enige oplossing om het juiste medicijn te vinden lange tijd een proces van trial and error. Trial and error bij farmacogenetica betekent het proces van proberen en fouten maken bij het vinden van de juiste medicatie en dosering voor een patiënt. Farmacogenetische testen hebben hierin nu verandering gebracht.

Wat heeft uw DNA hiermee te maken?

DNA, oftewel desoxyribonucleïnezuur, vormt de bouwstenen van uw lichaam en bepaalt hoe goed uw lichaam in staat is medicijnen te metaboliseren (af te breken). Als uw lichaam medicijnen niet op de juiste manier afbreekt, kunt u bijwerkingen ondervinden. Dit kan betekenen dat het medicijn te lang in uw lichaam blijft. Het kan ook voorkomen dat het medicijn weinig tot geen effect heeft doordat het te snel uit het lichaam wordt verwijderd.

In een ideale wereld zouden alle medicijnen precies werken zoals bedoeld. Helaas is dit niet altijd het geval.

  • Bij 40% tot 60% van de mensen die antidepressiva gebruiken, verbeteren de symptomen niet.
  • Circa 12% van de mensen met hoge bloeddruk ondervindt geen verbetering met hoge bloeddruk medicatie behandeling.
  • Ongeveer 50% van de mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) reageert niet goed op de medicamenteuze behandeling.

Deze percentages laten zien dat medicamenteuze behandeling soms een uitdaging kan zijn. Als één medicijn niet effectief genoeg is, zullen artsen een ander proberen. Farmacogenetische testen kunnen dit proces van vallen en opstaan fors verminderen. Via een farmacogenetica test kan worden beoordeeld welke medicijnen het beste bij uw genetisch profiel passen.

Farmacogenetica testen

Pangenix biedt farmacogenetische testen aan die voldoen aan alle wettelijke vereisten. Met de eenvoudige PanGenix-farmacogenetica kit kunt u thuis de test uitvoeren en binnen 2-3 weken uw resultaten ontvangen. Het rapport geeft aan welke medicijnen geschikt zijn voor uw genetisch profiel en welke u beter kunt vermijden.

Een farmacogenetisch rapport geeft waardevolle informatie

Alle apothekers in Nederland kunnen de resultaten van uw farmacogenetische test in hun systeem verwerken en advies geven over uw huidige en toekomstige medicatie. Op deze manier kan er vooraf worden bepaald welke geneesmiddelen u beter kunt vermijden.

Krijg meer grip op uw medicatie

Ontdek de unieke reactie van uw lichaam en kies voor medicatie op maat. Check of u in aanmerking komt voor een vergoeding van deze test.

Doe de Quickscan